back

Hunedoara

Dir. Elisabeta CIOROBEA

Cartier Gojdu, Aleea Viitorului , nr.4, 330075 Deva
Tel. 0354 802887
Fax. 354 802887
Email: hunedoara@crucearosie.ro
C.F. 11589581
Cod IBAN RO97RNCB0160018384080001
Cont 2511.A01.0.1838408.0160.ROL.1

Filiala HunedoaraSubfiliale: 26
- 7 Municipale: Deva, Brad, Hunedoara, Lupeni, Orastie, Petrosani, Vulcan;
- 7 Orasenesti: Aninoasa, Calan, Geoagiu, Hateg, Petrila, Simeria, Uricani;
- 12 Comunale: Baia de Cris, Baru, Criscior, Densus, Dobra, General Berthelot, Ghelari, Ilia, Pui, Sarmizegetusa, Teliucu Inferior, Vata de Jos.

Baza materiala:
Sedii proprii: Deva, Brad, Vulcan, Calan;
Concesionate: Hateg, Petrosani, Lupeni, Uricani, Orastie, Simeria;
Cu contract decomodat: Hunedoara, Geoagiu.

Resurse umane:
Membri cotizanti: 972
Voluntari: 414. Toti voluntarii au Contracte de Voluntariat si Fisa Postului.
Contractele de Voluntariat sunt semnate de voluntari si de directorul de filiala/subfiliala, care si raspund de intocmirea lor.
Personal angajat: 12 persoane.

Activitati organizate:
Filiala Hunedoara - Deva - Furnizor de ingrijiri medicale la domiciliu.
Acest serviciu functioneaza din mai 2005 la SCRR Hateg si din mai 2006 la Filiala Deva si furnizeaza servicii de ingrijiri medicale la domiciliu conform Contractului Cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2007,aprobat prin HG.nr.1842/2006 si a Normelor metodologice de aplicare a acestuia si in baza Contractelor incheiate cu Casa de Asigurari de Sanatate Hunedoara. Se acorda ingrijiri medicale la domiciliu de catre 4 asistente medicale conform unui pachet de servicii si in baza recomandarilor medicale facute de catre medicii de specialitate din Ambulatoriul de specialitate si de catre medicii de specialitate la externarea asiguratilor din spitale, in functie de patologia bolnavului si gradul de dependenta al acestuia.

Concursul pentru sanatate si prim ajutor "Sanitarii Priceputi".
Anual, impreuna cu ISJ, ASP si IJP organizam acest concurs de sanatate si Prim Ajutor la nivel local, zonal si judetean, la care participa peste 400 de elevi din ciclul gimnazial si liceal.
Acordarea Primului Ajutor in Strandul Municipal Deva. In perioada 15 mai - 1 septembrie avem instalat Cortul Crucii Rosii in Strandul din Deva si acordam, cu personal de specialitate si voluntari Primul ajutor, in baza Contractului de prestari servicii cu Primaria Municipiului Deva.

Actiunea “Canicula”.
Organizarea de puncte de prim ajutor in perioada iunie - august in Municipiilor Deva, Hunedoara, Petrosani, Vulcan, Lupeni si in orasele Simeria, Orastie, Hateg, Uricani. In vara anului 2007 s-a asigurat apa minerala sau potabila si s-a masurat tensiunea unui numar de aproximativ 1000 de persoane.

Filiala, prin subfilialele sale Municipale si Orasenesti marcheza prin actiuni specifice Zilele din Calendarul Sanatatii: Ziua ICRSR, Ziua CRR, Ziua Mondiala a Sanatatii, Ziua Mondiala de lupta impotriva SIDA, Ziua Inimii, Ziua Internationala a Copilului, Ziua Internationala de lupta impotriva foamei etc.

Proiecte derulate in anul 2007
Filiala Hunedoara - Deva:

- Proiect Socio - Medical "Ingrijiri medico-sociale la domiciliu"
Finantator: Primaria Municipiului Deva
Coordonator Proiect: Ciorobea Elisabeta

- "Prevenirea Traficului de fiinte umane". 2006/2007
Finantator: Crucea Rosie Romana

- "Campania Europeana de Siguranta Rutiera" 2007/2008
Finantator: Crucea Rosie Romana

Subfiliala CRR Petrosani:
- Microproiect "Eco - Teams - Educatia ecologica a copiilor"
Finantator: Primaria Municipiului Petrosani
Coordonator: Prof. Buldur Doina - voluntar SCRR Petrosani

Proiect de Sanatate: "Ingrijire. Educare. Informare".
Finantator: Primaria Municipiului Petrosani
Coordonator: Necsa Felicia - Director SCRR Petrosani
Continua si in anul 2008.

Subfiliala CRR Lupeni:
- Proiect Social - "Fii umanitar. Fii voluntar: Ajuta-ti aproapele".
Finantator: Primaria Municipiului Lupeni - 19.000 lei
Coordonator Proiect: Hiriesu Simona - Petronela - Director SCRR Lupeni.
Continua si in anul 2008.

Subfiliala CRR Uricani:
- Proiect de Informare si Prim Ajutor "De la nevoi la actiune"
Finantator: Primaria Orasului Uricani
Coordonator Proiect: Axiniei Alina - Director SCRR Uricani.
Continua si in anul 2008.

Subfiliala CRR Hateg:
- Proiect Social pentru persoane cu handicap "Actiunea Omul. Nu sunteti singuri" 2007/2008
Finantator: Crucea Rosie Germana
Coordonator Proiect: Steluta Radoni - Director SCRR Hateg.

Subfiliala CRR Vulcan:
- Program Social pentru ajutorarea familiilor cu venituri mici.
Finantator: Primaria Municipiului Vulcan
Coordonator proiect: Dan Melinda - Referent SCRR

- Microproiect "Amenajare Sala Training" 2007/2008
Finantator: Agentia Nationala Pentru Dezvoltarea Zonelor Miniere. Schema de granturi mici.
Coordonator Proiect: Halastauan Daniel - Presedinte SCRR Vulcan.

Cursuri de surori voluntare de Cruce Rosie: an de invatamant 2007/2008

Se desfasoara la SCRR: Deva, Hunedoara, Petrosani, Lupeni, Simeria si Uricani.
In anul scolar 2006/2007 au absolvit 139 cursante SVCR.

Cursurile se desfasoara in conformitate cu regulamentul privind organizarea si functionarea cursurilor pentru pregatirea surorilor voluntare de cruce rosie in vigoare.
Cursuri de prim ajutor organizate in conformitate cu Legea SNCRR nr.139/1995 cu completarile ulterioare.

 

Conturi deschise la BRD - Piata Romana: RO44BRDE410SV20462054100 LEI RO36BRDE410SV24659404100 EUR RO85BRDE410SV18987804100 USD