back

Dambovita

Dir. Gheorghe POPESCU
Tel. 0245 211 294
fax. 0245 211 294
Al. I. Cuza Nr.1, Targoviste, cod postal 130015
dambovita@crucearosie.ro

Fondata la 4 iulie 1876, Societatea Nationala de Cruce Rosie din Romania este persoana juridica de drept public, autonoma, neguvernamentala, apolitica si fara scop patrimonial. Ea este organizata si functioneaza in baza Legii 139/1995 a S.N.C.R.R. modificata cu Legea 524/2004, a Statutului propriu si a Conventiilor de la Geneva din 1949 la care Romania a aderat.

Filiala de Cruce Rosie Dambovita este recunoscuta ca persoana juridica - numarul si data hotararii judecatoresti - 1128/30.03.2004.

Voluntariat
Crucea Rosie Dambovita se bazeaza pe sprijinul a peste 150 voluntari devotati din care peste 30 sunt activi la nivelul Filialei judetene, iar restul, cate 2-3, la majoritatea subfilialelor din teritoriu.
Voluntarii asigura cel mai mare sprijin practic si emotional persoanelor vulnerabile din cadrul comunitatii. Sprijinul si contributia lor se armonizeaza perfect cu spiritul de responsabilitate si unitatea de actiune al comitetului judetean de Cruce Rosie si biroului Filialei - garantia bunelor noastre rezultate.

Voluntariatul in contextul Crucii Rosii sau Semilunii Rosii reprezinta o activitate efectuata de buna voie, in beneficiul persoanelor vulnerabile si este organizata de catre Filiala de Cruce Rosie. Voluntarii pot avea roluri foarte diverse, la toate nivelurile. Ei sunt implicati in crearea politicilor si monitorizare ( de exemplu membri ai organelor de conducere si delegati la Adunarile generale), in management si administratie ( planificare, contabilitate, activitate de birou si de sprijinire a membrilor), in organizarea si punerea in practica a serviciilor/programelor ( voluntarii implicati in servicii, conducatorii de echipe si instructorii), in colecta de fonduri, in activitati de promovare ( campanii si difuzare) si in consiliere si rezolvarea problemelor ( experti sau consultanti voluntari).
Mijloacele folosite pentru a recruta si mentine voluntarii sunt comunicate presa, intalniri in scoli si institutii, cursuri si stimulente pentru voluntari.

Filiala asigura cursuri de instruire a voluntarilor sai prin sesiuni de informare-comunicare, tabere de pregatire sau concursuri.

Situatia numarului de subfiliale si comisii ale Filialei Dambovita:
Subfiliale: municipale: 2;
- orasenesti: 4;
- comunale: 77.
Comisii de Cruce Rosie: 82.

Pregatire si interventie la dezastre:
Avand in vedere necesitatea obtinerii unui nivel cat mai mare de pregatire, Societatea Nationala de Cruce Rosie din Romania - Filiala Dambovita a initiat si definitivat programe de instruire si de reevaluare a membrilor detasamentului judetean de interventie in caz de calamitati-dezastre.

Detasamentul judetean al Crucii Rosii Dambovita participa in mod regulat la exercitii de protectie civila
- exercitii tactice de protectie in judet, accidente tehnologice concomitent cu alarmarea si evacuarea in caz de necesitate, prim ajutor si transport, asigurare punct adunare raniti, transport spital, deblocare - salvare consecutiv unor cutremure, incendii sau alte dezastre.

DambovitaPregatirea Filialei pentru interventii la dezastre consta in:
- instruirea/reinstruirea voluntarilor din detasamentele de interventie - periodic;
- dotarea depozitului de interventii al Filialei cu: imbracaminte, materiale de igiena si curatenie, paturi, alte materiale de prima necesitate.

- derulare de campanii de informare ( Campania nationala de pregatire pentru dezastre – Riscurile nu trebuie sa devina dezatre!)

Tipuri de dezastre in care a intervenit Filiala de Cruce Rosie Dambovita in judetul Dambovita: inundatii, incendii, altele ( tornada, alunecari de teren, etc).
Alte judete au fost sprijinite in caz de inundatii: Vrancea, Galati, Teleorman, Gorj, Olt, Dolj, Ialomita, Harghita, Arges, Prahova, Bacau.

Societatea Nationala de Cruce Rosie din Romania - Filiala Dambovita organizeaza anual ( ianuarie - martie) un curs gratuit de pregatire destinat constituirii unor detasamente de interventie in caz de calamitati-dezastre la nivelul judetului Dambovita.

Cursantii vor dobandi cunostinte in ceea ce priveste:
- Crucea Rosie Romana: Misiune, Principii si Valori;
- tipuri de dezastre/pregatire pentru dezastre;
- asigurarea primirii si cazarii persoanelor evacuate;
- acordarea primului ajutor premedical;
- masuri profilactice pentru prevenirea imbolnavirilor in masa;
- verificarea si asigurarea apei potabile, prepararea si distribuirea hranei pentru persoanele afectate sau evacuate;
- acordarea asistentei sociale persoanelor afectate de dezastre;
- acordarea primului ajutor psihologic persoanelor afectate de dezastre.

Conditii de participare la curs:
- persoane care manifesta interes si disponibilitate pentru activitatea de voluntar al Crucii Rosii Romane;
- persoane cu stare de sanatate buna, cu varsta peste 18 ani impliniti;
- persoane care prin atributiile de serviciu nu trebuie sa fie prezente la locul de munca in cazuri de dezastru.

Principii
- participarea ca voluntar pe baza consimtamantului liber exprimat;
- implicarea activa a voluntarului in viata comunitatii;
- practicarea voluntariatului cu excluderea oricarei contraprestatii materiale;
- recrutarea voluntarilor pe baza egalitatii sanselor, fara nici un fel de discriminari;
- asumarea liber consimtita de catre voluntar a suportarii riscurilor pe care le presupune activitatea in detasamentul de interventie.

Primul ajutor:
Filiala de Cruce Rosie Dambovita prin intermediul voluntarilor deruleaza anual programe educative de tipul "Sa invatam notiunile elementare de prim ajutor" in cadrul liceelor si scolilor din judet.
Filiala de Cruce Rosie Dambovita prin intermediul detasamentului judetean de interventie in caz de dezastre asigura primul ajutor in cadrul unor spectacole, concursuri, alte manifestari publice.
Incepand cu data de 1.05.2005, Filiala de Cruce Rosie Dambovita prin intermediul "Echipei de salvare" din Municipiul Targoviste constituita din 5 voluntari instruiti in acordarea primului ajutor, asigura primul ajutor in perioada de week-end, la nivelul parcului "Chindia" sau zona de agrement Crizantema.

Filiala de Cruce Rosie Dambovita, participa anual la Competitia nationala de prim ajutor cu rezultate deosebite.
Pregatirea si participarea elevilor in cadrul concursului "Sanitarii priceputi" organizat de Crucea Rosie Dambovita.

Anual :
- peste 100 unitati scolare participante;
- peste 500 elevi care sunt pregatiti in domeniul acordarii primului ajutor.

Filiala de Cruce Rosie Dambovita poate organiza si desfasura o serie de Cursuri de prim ajutor care sa asigure pregatirea in domeniul acordarii primului ajutor premedical in caz de accident. In acest sens, SNCRR este abilitata prin Legea Societatii Nationale de Cruce Rosie din Romania nr.139/1995, capitolul I, modificata cu Legea 524/2004.

Tematica de pregatire este cea specifica de prim ajutor, conform manualului de prim ajutor editat de Societatea Nationala de Cruce Rosie din Romania, care va fi pus la dispozitia cursantilor.

Durata unui curs de prim ajutor va fi de 12 ore si va fi urmat de evaluarea cunostintelor teoretice si practice.
Fiecare participant, care va absolvi acest curs, va primi un atestat, care confirma ca posesorul este apt sa acorde primul ajutor premedical timp de 1 an, prelungirea valabilitatii atestatului urmand a se face anual prin cursuri de reimprospatare a cunostintelor si evaluarea acestora.

La sfarsitul cursului cursantii vor fi capabili:
- sa organizeze locul accidentului;
- sa evalueze accidentatii;
- sa stabileasca ordinea prioritatilor in acordarea primului ajutor;
- sa acorde primul ajutor premedical, cu prioritate primul ajutor pentru salvarea vietii.

Educatia pentru sanatate:
Filiala organizeaza programe educative de tipul "Educatia pentru viata de familie" precum si campanii educationale organizate cu ocazia zilelor mondiale de sanatate.

Obiectivele campaniilor sunt:
- informarea elevilor si populatiei adulte ( 20 – 50 ani) din mediul urban si rural al judetului Dambovita asupra problemelor de sanatate in Romania;
- comunicarea cu tinerii din unitatile de invatamant, astfel incat sa constientizeze comportamentele de risc
Informarea colectivitatilor.

Programele de sanatate ale Filialei:
- prim ajutor;
- prevenire TBC;
- combatere consum alcool, tutun, droguri;
- educatie pentru viata de familie ( contraceptie, ITS, HIV/SIDA);
- donare benevola de sange.

Social:
Filiala de Cruce Rosie Dambovita desfasoara o serie de programe in sprijinul persoanelor vulnerabile. Astfel dorim: crearea unei baze de date complete privitoare la situatia familiilor si persoanelor defavorizate, cu domiciliul in judetul Dambovita; ajutorarea acestor persoane, prin interventia rapida si calificata a colectivului de specialisti ai Filialei de Cruce Rosie Dambovita, precum si ai partenerilor cu ajutoare materiale, alimente, imbracaminte, medicamente, paturi, materiale de igiena, sprijin financiar, strict necesare unei vieti normale, in limita posibilitatilor.

Avem posibilitatea utilizarii bazei de date, in perspectiva, in vederea:
- elaborarii unor analize si statistici;
- interventiei ori de cate ori este nevoie pentru ajutorarea oamenilor aflati in suferinta;
- crearii unei imagini corecte a realitatii sociale din judet;
- includerii persoanelor inscrise in baza de date in grupuri tinta pentru alte programe de ajutorare, de orice tip, initiate de organizatii neguvernamentale sau autoritati publice.

Categorii de persoane vulnerabile din judet pentru care am organizat actiuni, proiecte, campanii de sprijinire: prescolari, scolari, copii ce nu frecventeaza scoala, adolescenti, tineri, persoane adulte fara adapost sau fara surse de venit, pensionari pe caz de varsta, boala, handicap, persoane singure sau bolnave, copii sau batrani institutionalizati.

Tineret:
Sectiunea de tineret a Filialei a organizeaza anual campanii de atragere de voluntari la nivelul Universitatii Valahia Targoviste si al liceelor din judet, intitulate "Oferte Educationale" in care se prezinta posibilitatile de instruire si formare ale Crucii Rosii precum si programele de activitate derulate de Crucea Rosie a Tineretului cu si pentru tinerii din judetul Dambovita.

Cu ocazia zilei de 8 martie are loc traditionalul "Bal al Martisorului" ajuns la editia a VIII-a.

Tinerii voluntari activeaza pe aproape toate planurile ( servicii sociale, pregatire in vederea acordarii primului ajutor, educatie pentru sanatate, protectia mediului, promovarea Principiilor Crucii Rosii) dupa cum urmeaza:
- activitati sociale ( ajutoare individuale);
- pregatirea detasamentului de interventii in caz de calamitati-dezastre ( cursuri, exercitii practice, concursuri - participarea la fazele concusului organizat pentru detasamentele de interventie si aplicatii);
- activitati specifice de tineret ( atragere de voluntari, Drept International Umanitar, seminarii, tabere de pregatire, ecologizare);
- organizarea Zilelor Mondiale de Sanatate.

International
Privind activitatea de colaborare si sprijin cu alte organizatii similare din alte societati nationale Filiala de Cruce Rosie Dambovita a realizat o serie de intalniri reciproce cu CR Germana si CR Chineza.

Curs de formare profesionala

"Societatea Nationala de Cruce Rosie din Romania - Filiala Dambovita organizeaza un curs acreditat de Ministerul Municii si Solidaritatii Sociale de "Ingrijitor batran la domiciliu" cu durata de 6 luni/Codul COR al ocupatiei 5133.1.2/Nivelul 1.
Tipul de certificat obtinut: calificare.

Conditii de acces:
Absolvent gimnaziu cel putin, persoane adulte, someri si persoane provenite din alte categorii de personal disponibilizat, alte categorii de persoane care doresc sa practice aceasta ocupatie.
Admiterea la curs se va face tinand cont de dosarul depus de candidat ( acte studii, adeverinte medicale), test psihologic scris si interviu ( asigurat de directorul Filialei, un psiholog, un membru in colectivul de pregatire al cursantilor) - care se vor nota cu admis sau respins – atat testul psihologic cat si interviul.

Aviz medical:
Adeverinta medic familie care sa-i ateste cursantului sanatatea fizica si psihica, insotit de de un examen TBC ( MRF) si examen boli venerice ( VDRL), nu mai vechi de o luna.

Cursantii vor dobandi cunostinte in ceea ce priveste: anatomie si fiziologia omului, igiena, tehnici de ingrijire a bolnavului, notiuni de prim ajutor.

Parteneri:
- Consiliul Judetean Dambovita;
- Prefectura Dambovita;
- Inspectoratul Judetean pentru Situatii de Urgenta Basarab I;
- Primaria Municipiului Targoviste si Primariile locale;
- Autoritatea pentru Sanatate Publica Dambovita;
- Inspectoratul scolar Dambovita;
- Inspectoratul de Politie Dambovita;
- Centrele sociale: Bucsani, Moreni, Pucioasa, Sacuieni, Sfanta Maria Targoviste, Sfanta Elena Targoviste;
- Trustul ArtPress Dambovita;
- Ziarele "Dambovita", "Realitatea Damboviteana";
- Posturile de radio "Minisat", "Puls FM", "Radio D", "KISS FM";
- Posturile TV "Minisat", Realitatea TV.

Anunturi:
Se primes inscrieri pentru cursul acreditat de Ministerul Municii si Solidaritatii Sociale de "Ingrijitor batran la domiciliu" cu durata de 6 luni/codul COR al ocupatiei 5133.1.2/Nivelul 1.

Pentru salariatii societatilor comerciale sau orice alta persoana doritoare, Filiala de Cruce Rosie Dambovita poate organiza si desfasura contra cost, Cursuri de prim ajutor care sa asigure pregatirea in domeniul acordarii primului ajutor premedical in caz de accident.

 

Conturi deschise la BRD - Piata Romana: RO44BRDE410SV20462054100 LEI RO36BRDE410SV24659404100 EUR RO85BRDE410SV18987804100 USD