back

Achizitii

23.08.2010

Achizitii consultant in domeniul achizitiilor publice

Societatea  Nationala de Cruce Rosie din Romania doreste sa achizitioneze servicii de consultanta in domeniul Achizitiilor Publice.

Descrierea serviciilor:
- Analiza necesitatilor de achizitionare in cadrul Proiectelor si indicarea celor mai fezabile procedure de atribuire
- Analiza si verificarea documentatiilor de atribuire intocmite de catre client
- La cererea clientului, intocmirea de puncte de vedere cu privire la aplicarea legislatiei special;
- Intocmirea, daca este cazul, a unor norma interne pentru achizitionarea de produse , servicii sau lucrari care nu sunt supuse legislatiei special
- Intocmirea de propuneri de documentatie  de atribuire
- Intocmirea raspunsurilor cu privire la solicitarile de clarificari formulate de participant
- Desemnarea unui expert care va fi cooptat pe langa comisia de evaluare
- Intocmirea punctelor de vedere cu privire la contestatiile formulate de participant.

Ofertele se pot depune la sediul SNCRR - str. Biserica Amzei nr. 29, sector 1 Bucuresti. Toate documentele vor fi semnate in original si stampilate de administratorul firmei, in caz contrar ofertantul va fi descalificat.

Pentru alte detalii va rugam san e contactati  la tel: 0748238022 sau email : marius.ion@crucearosie.ro
Persoana de contact: Marius Ion, asistent achizitii

Ofertele pot fi transmise pana la data de 30.08.2010 ora 10:30
Conturi deschise la BRD - Piata Romana: RO44BRDE410SV20462054100 LEI RO36BRDE410SV24659404100 EUR RO85BRDE410SV18987804100 USD