back

Incluziune sociala pentru copii si tineri proveniti din comunitati social-dezavantajate, prin centre comunitare de zi in Botosani, Craiova si Lupeni, cu sprijinul si implicarea comunitatii

Denumirea proiectului: Incluziune sociala pentru copii si tineri proveniti din comunitati social-dezavantajate, prin centre comunitare de zi in Botosani, Craiova si Lupeni, cu sprijinul si implicarea comunitatii
Durata proiectului: 1 octombrie 2014 - 30 septembrie 2017
Aria de desfasurare: Botoșani, Craiova, Lupeni
Implementare: Societatea Nationala de Cruce Rosie din Romania, prin filialele Botosani, Dolj si Hunedoara

Finantator: Fundatia Velux prin Crucea Roșie Daneza
Context:
Romania se confrunta cu o rata foarte mare a saraciei, cu un sistem institutional vulnerabil, un nivel scazut al educatie si al performantelor scolare, o rata mare a abandonului scolar, somaj, disparitati si lipsa unei protectii sociale adecvate, toate acestea fiind accentuate si de criza economica. Grupurile vulnerabile infrunta diferente mari de venit, marginalizare si stigmatizare. Copiii si tinerii din familii marginalizate social au un mare risc de abandon scolar, adresarea directa si interventia pentru a atinge aceste grupuri fiind imperios necesare. Acest proiect are ca scop imbunatatirea capacitatii a 3 filiale de Cruce Rosie din Romania de a raspunde nevoilor grupurilor vulnerabile de copii si tineri si a familiilor acestora, de a preveni abandonul scolar si de a-i motiva sa urmeze sistemul de educatie. Acest lucru va contribui la bunastarea sociala si emotionala in randul copiilor si tinerilor marginalizati din Romania. Proiectul are ca tinta atingerea unui numar de pana la 500 de copii si parintii acestora in fiecare filiala (total 1500 tineri si copii) prin activitati sustinute in principal pe baza de voluntariat.
Scop proiect:
Imbunatatirea conditiilor de viata a copiilor si tinerilor proveniti din comunitatile cele mai vulnerabile din cele 3 zone selectate, prin activitati socio-educative menite sa dezvolte competentelor personale si cresterea capacitatii de integrarea sociala.
Obiective proiect:

• Dezvoltarea de servicii in vederea dezvoltarii abilitatilor de viata, de implicare si de contributie la viata comunitatii, a tinerilor marginalizati social si a familiilor acestora, inclusiv a tinerilor din centrele de plasament, prin actiuni socio-educative.
• Dezvoltarea capacitatii de management de proiect, de dezvoltare de servicii cat si de lobby si dezvoltare a unor retele formate din membrii comunitatii in vederea gasirii de solutii comune pentru a raspunde nevoilor populatiei vulnerabile.

Profil beneficiari:
• Directi: 1500 de copii şi tineri şi familiile lor cu varste cuprinse intre 6 si 19 ani (500 copii/filiala) provenind din familii social-vulnerabile, cu mai mult de 2 copii, familii monoparentale, copii romi, copii cu dizabilitati usoare sau tineri institutionalizati din centrele de plasament
• Indirecti: voluntari şi angajati ai filialelor Crucii Rosii Romane, reprezentanti ai comunitatii locale.

Mecanism de implementare

• Crearea, managementul şi administrarea in cele 3 comunitati a 3 Centre comunitare de zi, destinate copiilor si tinerilor cu varste cuprinse între 6 şi 18 ani, provenind din familii nevoiase si din centrele de plasament.
• Incheierea de parteneriate cu autoritatile locale pentru identificarea si punerea la dispozitie pe termen lung a locatiilor pentru centre, ce vor fi renovate si echipate conform standardelor in vigoare
• Formarea unui Consiliu Consultativ Local format din membrii reprezentativi ai comunitatii cu rol activ in desfasurarea proiectului si in continuarea sustenabila a acestuia, dupa incheierea perioadei finantate
• Pregatirea personalului centrelor si a voluntarilor
• Desfasurarea de activitati socio-educative in centre

Activitati proiect - desfasurarea activitatilor in centre va fi asigurata cu precadere de personal voluntar selectat in functie de pregatirea profesionala - corespunzatoare activitatilor din centru. Personalul va fi format in cadrul proectului pe activitatie specifice.

Activitati pentru grupul tinta principal (6-14 ani) - suport specializat oferit copiilor cei mai vulnerabili, in vederea prevenirii abandonului scolar si a cresterii capacitatii acestora de dezvoltare personala si de integrare sociala.
• Asistenta constând în dezvoltarea abilitatilor de viata
• Suport socio-educational
• Masa calda 5 zile pe saptamana
• Asistenta la teme
• Excursii
• Tabere
Activitati specifice pentru grupul tinta secundar-cea de-a doua grupa de vârsta (15-19 ani) - organizarea de activitati conexe pentru un numar de pana la 450 de tineri, beneficiari unici din aceeasi categorie de persoane vulnerabile:
• Educatie umanitara si dezvoltarea abilitatilor de viata
• Cursuri specifice Crucii Rosii Romane
• Integrare socio-economica
• Cursuri vocationale


Activitati pentru parintii beneficiarilor - parintii beneficiarilor vor fi implicati în activitati, care le vor dezvolta și/sau îmbunatati capacitatea de integrare sociala si abilitatile de comunicare cu proprii lor copii.
• Asistenta constând în dezvoltarea abilitatilor de viata
• Suport socio-educational
• Grupuri de suport si de schimb de experienta cu alti parinti
• Integrare socio-economica
• Cursuri vocationale

Rezultate asteptate:
• Pâna la 1500 de copii si tineri cu varste cuprinse intre 6-19 ani, marginalizati social și familiile acestora isi îmbunatatesc competentele personale și sociale, bunastarea și calitatea vietii în general prin activitati socio-educative și de dezvoltare a deprinderilor de viata în centre comunitare cu program de zi în judetele Botosani, Dolj și Hunedoara.
• 120 de copii și tineri (60 anual), selectati din Centrele Comunitare cu program de Zi si-au îmbunatatit comunicarea, de la egal la egal și capacitatea de rezolvare a problemelor participand la taberele de vara organizate anual
• Comunitatile vizate din România au competenta de a raspunde nevoilor sociale și provocarilor prin dezvoltarea angajamentului partilor interesate și prin initiative care vizeaza familiile marginalizate
• Crucea Rosie Romana si-a dezvoltat capacitatea de a gestiona Centre de zi, furnizand activitati socio-educative pentru copii și tineri in trei filiale, prin activitati bazate pe voluntariat, în colaborare cu autoritatile locale și partile interesate din societatea civila.

Proiectul are rol si de catalizator in vederea unui dialog mai bun cu autoritatile si comunitatile locale, prin dezvoltarea de modele si furnizarea initiativelor si interventiilor de suport social pentru copii si tineri marginalizati. Rezultatul asteptat al acestor actiuni este de a facilita si a dezvolta mai departe un program deja existent si functional, prin alte mijloace si resurse provenite din bugetul local/de stat.

Conturi deschise la BRD - Piata Romana: RO44BRDE410SV20462054100 LEI RO36BRDE410SV24659404100 EUR RO85BRDE410SV18987804100 USD