back

Sanitarii Priceputi

“Sanitarii Priceputi” este singurul concurs pentru sanatate si prim ajutor care se desfasoara in scolile din Romania. Este un program cu o traditie de 47 de ani.

Concursul pentru sanatate si prim ajutor „Sanitarii priceputi” este organizat de Societatea Nationala de Cruce Rosie din Romania, impreuna cu Ministerul Educatiei si Cercetarii, Ministerul Sanatatii Publice si Ministerul Administratiei si Internelor.

© Crucea Rosie


SCOPUL
Concursul se adreseaza copiilor si tinerilor si vizeaza atingerea urmatoarelor obiective:
- insusirea cunostintelor de baza si a deprinderilor practice pentru acordarea corecta a primului ajutor si a celor de prevenire a accidentelor;
- pastrarea si imbunatatirea sanatatii fizice si morale;
- promovarea ocrotirii mediului inconjurator;
- dezvoltarea sentimentului solidaritatii umane fata de cei aflati in suferinta si a respectului fata de persoanele in varsta;
- insusirea cunostintelor de baza despre Miscarea Internationala de Cruce Rosie si Semiluna Rosie, despre istoria Societatii Nationale de Cruce Rosie din Romania, despre Principiile Fundamentale ale Crucii Rosii.

PARTICIPARE
La concurs poate participa, benevol, orice elev din invatamantul gimnazial (cl.V-VIII) si liceal (cl.IX-XII).

SISTEMUL DE ORGANIZARE
1. Promovarea concursului in scoli. Debuteaza la inceputul anului scolar, prin distribuirea de catre voluntarii de Cruce Rosie a materialelor informative si a bibliografiei concursului „Sanitarii Priceputi”.
2. Formarea echipajelor si pregatirea elevilor. Se organizeaza in semestrul I al anului scolar, de catre subfiliala locala a Crucii Rosii Romane, in colaborare cu conducerea unitatilor scolare.
Pregatirea elevilor se face pe clase, echipajele putand fi constituite din elevii ai mai multor clase din acelasi an de studiu, dupa tematica din anexa 1.
Prin testare teoretica si practica se constituie echipajul anului de studiu care va participa la etapa pe scoala. Echipajul va fi format din cinci elevi. Pregatirea teoretica a elevilor se realizeaza de catre cadre didactice si personal medico-sanitar. Pregatirea practica se asigura de cadrele medico-sanitare in colaborare cu indrumatorul echipajului - cadru didactic.
Concursul se organizeaza pe etape: echipa castigatoare a etapei pe scoala se va constitui intr-un cerc „Sanitarii priceputi”, pentru a continua pregatirea in vederea participarii la etapa pe localitate/zona; echipajele castigatoare ale etapelor pe localitate/zona vor continua pregatirea in cadrul cercului „Sanitarii priceputi”, pentru a participa la etapa judeteana, iar echipajul castigator al etapei judetene va continua pregatirea pentru participarea la etapa nationala in cadrul cercului „Sanitarii priceputi”.
3. Etapa pe scoala. Se organizeaza in perioada 9 noiembrie – 18 decembrie a anului scolar, de catre subfiliala locala a Crucii Rosii Romane, cu sprijinul voluntarilor Crucii Rosii din scoala, in colaborare cu conducerea scolii si cadrele medicale din scoala respectiva sau localitate, in afara orelor de curs si in zilele libere. Participa echipajele castigatoare pe clase - ani de studiu, la nivelul fiecarui ciclu de invatamant.
4. Etapa pe localitate. In functie de numarul scolilor participante, se pot organiza, premergator etapei pe zona, in zilele libere, etape pe localitate. Acestea vor fi organizate de catre subfiliala locala a Crucii Rosii Romane, in colaborare cu conducerile scolilor care participa, organisme sanitare si de politie locale.
5. Etapa pe zona.
Se desfasoara in ultimele 2 saptamani ale lunii aprilie.
Organizarea se asigura de catre subfilialele de Cruce Rosie si filiala judeteana a Crucii Rosii Romane, impreuna cu Inspectoratul scolar si Autoritatea de Sanatate Publica, Inspectoratul de politie judetean – Serviciul circulatie. La etapa pe zona participa echipajele clasate pe primul loc la etapele pe localitate. In judetele in care numarul scolilor participante este redus, etapa pe judet se organizeaza direct dupa etapa pe localitate.
6. Etapa pe judet / Sector a Municipiului Bucuresti. Se organizeaza in perioada 29 mai – 6 iunie de catre filiala judeteana a Crucii Rosii Romane, respectiv filiala de sector a Municipiului Bucuresti, in colaborare cu Inspectoratul Scolar, Autoritatea de Sanatate Publica, Inspectoratele judetene de politie si Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti. Participa echipajele clasate pe locul I la etapa pe localitate/zona. Concursul, cu etapele pe scoala, localitate (atunci cand este cazul), zona, judet sau sector se va organiza anual.
7. Etapa nationala. Se organizeaza anual, alternativ pentru fiecare ciclu de invatamant: gimnazial / liceal, in vacanta de vara, de catre Societatea Nationala de Cruce Rosie din Romania, in colaborare cu Ministerul Educatiei si Cercetarii, Ministerul Sanatatii Publice si Ministerul Administratiei si Internelor.
Participa echipajele castigatoare ale locului I la etapa judeteana si de sector a Municipiului Bucuresti din ciclul pentru care are loc etapa nationala.
Concursul va avea loc intr-o locatie corespunzatoare acestui tip de activitate, stabilita anual prin consultare, de catre institutiile semnatare ale prezentului regulament.

Conturi deschise la BRD - Piata Romana: RO44BRDE410SV20462054100 LEI RO36BRDE410SV24659404100 EUR RO85BRDE410SV18987804100 USD