back

Documente utile

Acte necesare pentru depunerea dosarului la Casa de Asigurari de Sanatate

1. Recomandarea pentru îngrijiri medicale la domiciliu de la medicul specialist din spital la externare, medicul specialist din ambulatoriul de specialitate, de la medicul de familie sau de la medicul aflat in relatie contractuala cu casa de asigurari de sanatate, in urma consultatiei de specialitate.

Descarca in format word RECOMANDARE pentru îngrijiri medicale la domiciliu

2. Bilet de externare din spital/scrisoare medicala/ alte acte medicale care sustin dignosticul si dovedesc necesitatea ingrijirilor medicale la domiciliu (in copie)

3. Document justificativ care atesta calitatea de asigurat - talon de pensie, adeverinta de salariat (în copie)

4. Actul de identitate (in copie)

5. Declaraţia pe propria raspundere (olografa), din care sa rezulte ca afectiunea nu a aparut în urma unei boli profesionale, a unui accident de munca sau sportiv

6. Imputernicire (daca este cazul).Descarcă de aici.

7. Cerere de ingrijiri medicale la domiciliu catre Casa de Asigurari de Sanatate. (Descarcă de aici)

Conturi deschise la BRD - Piata Romana: RO44BRDE410SV20462054100 LEI RO36BRDE410SV24659404100 EUR RO85BRDE410SV18987804100 USD